Vyslyšené prosby

 

Zde uvedená vyslyšení proseb svědčí nejen o víře v účinnost přímluv Blahoslaveného Hroznaty, ale lze je stejně tak považovat za vyjádření vděčnosti za pomoc a obdržené milosti. Můžeme je doporučit jako povzbuzení pro ty, kteří chtějí využít přímluvu tohoto našeho nebeského dobrodince ve svých potřebách.

V souladu s dekretem papeže Urbana VII prohlašujeme, že zde popsaným případům nemá být přisuzován jakýkoli nadpřirozený charakter, dokud by je jako takové neprohlásila nejvyšší autorita Církve.

Od jubilejního roku 1997 (100 let od jeho blahořečení) bylo obdrženo více než 30 dopisů z Čech, Německa a Slovenska od přátel Bl. Hroznaty, které hovoří o případech obdržených milostí a pomoci na jeho přímluvu. Můžeme číst dojemná svědectví, týkající se různých onemocnění (úspěšná operace, rychlé uzdravení, překonání psychické krize), týkající se konkrétní obdržené pomoci v povinnostech všedního dne, ve stresujících rodinných problémech, v materiálních potřebách, stejně tak jako o vyřešení problémů pracovních, potíží s alkoholem či navrácení ukradených věcí. S pomocí Hroznatovy přímluvy jedna rodina našla zmizelého chlapce. Můžeme číst o úspěšném získání práce, zvládnutí obtížných situací, několika šťastných porodech, o smíření členů rodiny… Je zde cítit veliká důvěra v přímluvu Bl. Hroznaty v nejrozmanitějších životních okolnostech.

Některé konkrétní případy:

Jména a místa nejsou uvedena, jsou však autorům známa, průběh událostí je vylíčen stručně, jsou zachycena jen podstatná fakta.

Pokud i vy máte zkušenost s pomocí bl.Hroznaty, kontaktujte nás prosím! Po kliknutí na tento zvýrazněný odkaz se vám zobrazí kontaktní informace. Děkujeme.