Milí přátelé,

stránky, které jste právě navštívili, vám chtějí přiblížit a představit významnou postavu českých dějin západočeského kraje blahoslaveného Hroznatu.

Tento muž žijící na přelomu 12. a 13. stol. byl a stále je světlem tepelského kraje a ochráncem politických vězňů. Od sepsání prvního životopisu (Vita fratris Hroznatae) k nám promlouvají události jeho života, bohatého na množství zvratů a volají nás k zamyšlení. Hroznatova věrnost slibům, které během života dal (slib manželský, slib kříže a řádové sliby), může být pro nás nastaveným zrcadlem, které nám ukazuje pravdivost a věrnost našeho slova.

Na stránkách jednotlivých odkazů vám, milí přátelé, nabízíme četné prameny hovořící o velikosti této postavy, která je podle slov řádového postulátora Gabriela Wolfa „skutečným budovatelem mostů mezi národy Evropy na cestě k jednotě“. Dále vám zde nabízíme možnost nahlédnout do dějin kláštera v Teplé a dějin premonstrátského řádu. Můžete zde i shlédnout vývoj úcty k bl. Hroznatovi a nejen to, ve dvou odkazech se vám otevírá pohled do samotného procesu svatořečení bl. Hroznaty.

Věříme, že každý z vás, kdo zavítal na tyto stránky, bude obohacen světlem Kristovy lásky, která byla zdrojem života i našeho světce bl. Hroznaty.

Se vzpomínkou na vás při modlitbě

bratři premonstráti z Teplé