Zdráv buď květe bez poskvrny,
Hroznato, má naděje,
růže která nemáš trny,
tvá pomoc nám přispěje.

Dědictví tvé, klášter Teplou,
Otče mocně ochraňuj,
ukazuj nám zbožnost pravou,
vše zlé od nás oddaluj.

Dokud Boha oslavujem
s nebeskou zde radostí,
sebe navzájem milujem,
je to brána k svatosti.
Amen.

(Překlad Jan Vrzal)