Kontaktní informace
 
   
 
Adresa Tel. Fax email
Mons. František Radkovský
biskup plzeňský Biskupství plzeňské, 377 223 112 377 321 917 radkovsky@bip.cz
nám. Republiky 35, 301 14 Plzeň
P. Augustin Ján Kováčik, O. Praem
administrátor kláštera Klášter 1, 364 61 Teplá u Toužimě 353 392 691 353 292 634 sekretariat@klastertepla.cz
P. Marian Slunečko, O. Praem
vicepostulátor procesu svatořečení Klášter 1, 364 61 Teplá u Toužimě 353 392 691 353 292 634 sekretariat@klastertepla.cz
P. Dr. Gabriel Wolf, O. Praem
generální postulátor Curia Generalitia, Viale Gioto 27, +39 06 571766 213 +39 06 5740241 wolf.gabriel@kloster-windberg.de
I - 00153 Roma
Rudolf R. Postl Těšetice 36, 364 71 Bochov 736 608 079 postl@atlas.cz
autor stránek
 
 
 
Zajímavé odkazy
 
   
 
Klášter premonstrátů Teplá www.klastertepla.cz  
Stránky Plzeňské diecéze www.bip.cz  
Generálni dům premonstrátů v Římě www.premontre.org  
Stránky generálního postulátora premonstrátského řádu www.postulatio.info  
Memoria www.memoria.cz